In bao thư giấy Kraft có sẵn

In bao thư giấy Kraft có sẵn - Free shipping

THU

BẢNG BÁO GIÁ IN BAO THƯ KRAFT CÓ SẴN
Bao thư Kraft có sẵn kích thước 12 x 22 cm, định lượng giấy 160gms
Số lượng Đơn giá
500 cái 1000/cái
1000 cái 920/cái
2000 cái 780/cái

 

Customers