Decal giấy Kraft bế tròn

Decal giấy Kraft bế tròn - Free shipping

BẢNG BÁO GIÁ IN DECAL GIẤY KRAFT TRÒN
Không cán màng
Số lượng 3 cm  4 cm  5 cm  6 cm  7 cm
200 nhãn 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000
300 nhãn 230.000 250.000 270.000 300.000 320.000
500 nhãn 260.000 290.000 320.000 360.000 400.000
800 nhãn 280.000 330.000 380.000 410.000 460.000
1000 nhãn 350.000 440.000 500.000 590.000 660.000
1500 nhãn 400.000 500.000 600.000 710.000 820.000
2000 nhãn 460.000 570.000 690.000 820.000 980.000
3000 nhãn 550.000 690.000 850.000 1.060.000 1.260.000
5000 nhãn 690.000 910.000 1.280.000 1.470.000 1.790.000
10.000 nhãn 1.010.000 1.420.000 1.880.000 2.430.000 3.070.000

 

 In trong vòng 3 – 4 ngày

IN NHÃN DECAL GIẤY KRAFT TRÒN:

Khuyến mãi phí thiết kế

(Quý khách cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, logo (file gốc))
* Số lượng và kích thước ngoài bảng giá, xin vui lòng liên hệ hotline: 0978 341 079 (Ms Hằng)
* Có ship hàng đi tỉnh

Customers