Decal nhựa đục bế tròn

Decal nhựa đục bế tròn - Free shipping

BẢNG BÁO GIÁ IN DECAL NHỰA ĐỤC BẾ TRÒN
Không cán màng
Số lượng 3 cm  4 cm  5 cm  6 cm  7 cm
200 nhãn 260.000 280.000 310.000 330.000 370.000
300 nhãn 280.000 310.000 350.000 400.000 450.000
500 nhãn 310.000 360.000 420.000 480.000 570.000
800 nhãn 350.000 430.000 520.000 630.000 750.000
1000 nhãn 450.000 570.000 700.000 850.000 1.010.000
1500 nhãn 520.000 700.000 870.000 1.080.000 1.270.000
2000 nhãn 610.000 820.000 1.050.000 1.270.000 1.540.000
5000 nhãn 1.040.000 1.420.000 1.850.000 2.310.000 2.790.000
10.000 nhãn 1.600.000 2.240.000 2.930.000 3.700.000 4.610.000

 

 In trong vòng 3 – 4 ngày

IN NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC BẾ TRÒN:

Khuyến mãi phí thiết kế

(Quý khách cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, logo (file gốc))
* Bảng báo giá trên dành cho nhãn không cán màng, nếu cán màng cộng thêm 20% tổng đơn hàng
* Số lượng và kích thước ngoài bảng giá, xin vui lòng liên hệ hotline: 0978 341 079 (Ms Hằng)
* Có ship hàng đi tỉnh

Customers