Decal nhựa đục vuông hoặc bo góc

Decal nhựa đục vuông hoặc bo góc - Free shipping

BẢNG BÁO GIÁ IN DECAL NHỰA ĐỤC BẾTHẲNG HÌNH VUÔNG HOẶC BO GÓC
Không cán màng
Số lượng 3 x 3 cm  4 x 4 cm  5 x 5 cm  6 x6 cm  7 x 7 cm
100 nhãn 190.000 210.000 220.000 230.000 250.000
200 nhãn 210.000 230.000 260.000 280.000 310.000
300 nhãn 230.000 260.000 290.000 330.000 370.000
400 nhãn 240.000 280.000 320.000 370.000 420.000
500 nhãn 260.000 300.000 350.000 400.000 470.000
600 nhãn 270.000 320.000 380.000 450.000 520.000
700 nhãn 280.000 340.000 400.000 480.000 570.000
800 nhãn 290.000 360.000 430.000 520.000 610.000
900 nhãn 300.000 370.000 460.000 560.000 660.000
1.000 nhãn 385.000 480.000 590.000 710.000 840.000
1.500 nhãn 445.000 590.000 730.000 900.000 1.055.000
2.000 nhãn 515.000 685.000 875.000 1.055.000 1.270.000
5.000 nhãn 865.000 1.175.000 1.525.000 1.100.000 2.305.000
10.000 nhãn 1.320.000 1.850.000 2.410.000 3.050.000 3.790.000

 

 In trong vòng 3 – 4 ngày

IN NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC VUÔNG HOẶC BO GÓC: Khuyến mãi phí thiết kế

(Quý khách cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, logo (file gốc))
* Số lượng và kích thước ngoài bảng giá, xin vui lòng liên hệ hotline: 0978 341 079 (Ms Hằng)
* Có ship hàng đi tỉnh

Customers